www.sepehr28.niniweblog.com

www.sepehr28.niniweblog.com

تقدیم به چراغ خونه

جستجو

 چیری پیدا کردی جوجو!!

بفرمایید داخل !!

 

[ دوشنبه 7 / 9 / 1390 ] [ 11:07 AM ] [ بابایی ومامانی ]
[موضوع : ]

[ ]

بی دندون

عشق مامان وبابا

این پسر بی دندون

 

 

                               

 

 

[ جمعه 4 / 9 / 1390 ] [ 1:19 AM ] [ بابایی ومامانی ]
[موضوع : ]

[ ]

باباطاهر

اینجا همدانه که یه شبه رفتیم!

 

 

[ جمعه 22 / 7 / 1390 ] [ 2:23 PM ] [ بابایی ومامانی ]
[موضوع : ]

[ ]

صفا

 

خوش می گذره!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

[ دوشنبه 18 / 7 / 1390 ] [ 3:24 PM ] [ بابایی ومامانی ]
[موضوع : ]

[ ]

!!!

 

 

 


بیشتر شد که مادر!!!!!

 

 

من تسلیمم!!!!

[ يکشنبه 10 / 7 / 1390 ] [ 11:12 AM ] [ بابایی ومامانی ]
[موضوع : ]

[ ]

زبون

 

زبووووووووووووووووووووووووووووووون

[ شنبه 9 / 7 / 1390 ] [ 3:54 PM ] [ بابایی ومامانی ]
[موضوع : ]

[ ]

پخت وپز

به به

کاش می شد بپزیمت به جای جیگر بخوریمت!

 

[ يکشنبه 27 / 6 / 1390 ] [ 2:11 PM ] [ بابایی ومامانی ]
[موضوع : ]

[ ]

پیف پیف

البته اینجا بوی بد نمیاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تازه مماغتو پیدا کردی

 

اگه میدونستی مامان و بابا چقدر دوستت دارن!!

        

[ شنبه 26 / 6 / 1390 ] [ 1:47 PM ] [ بابایی ومامانی ]
[موضوع : ]

[ ]

گوگول

 

 

                                                          

[ شنبه 19 / 6 / 1390 ] [ 5:53 PM ] [ بابایی ومامانی ]
[موضوع : ]

[ ]

آخیش!!!

مامانی پاشو قشنگ بشین عزیزم

می گن راحت طلبه!!!!

 
[ يکشنبه 13 / 6 / 1390 ] [ 8:15 PM ] [ بابایی ومامانی ]
[موضوع : ]

[ ]

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

0.05717396736145